Planologie

Het bestemmingsplan regelt de bouw- en gebruiksmogelijkheden van uw locatie. Mureau Advies kan voor u een analyse maken van het relevante gemeentelijk en provinciaal beleid in relatie tot uw plannen voor bijvoorbeeld uitbreiding of wijziging van activiteiten. In een aantal gevallen is het noodzakelijk het bestemmingsplan te wijzigen. Mureau Advies maakt de verbeelding, planregels en toelichting van het bestemmingsplan en begeleidt de planologische procedure van begin tot eind.

Als de gemeente een nieuw bestemmingsplan in procedure brengt, dan adviseren wij u u over het inbrengen van uw standpunten en idee├źn. Door Mureau Advies in te schakelen voor het opstellen van een inspraakreactie of zienswijze, weet u zeker dat uw verzoek goed onderbouwd aan de gemeente wordt voorgelegd. Voor zowel ondernemers als particulieren, verzorgen wij een advies op maat.

Ook het opstellen van gebiedsinventarisaties en inrichtingsschetsen wordt op vertrouwelijke en zorgvuldige wijze door Mureau Advies ter hand genomen.