Natuurbeheer

Mureau Advies heeft zich gespecialiseerd in natuur- en landschapsbeheer in het Brabantse buitengebied en de diverse regelingen die hiervoor zijn opgesteld. We zijn ook bekend met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de vergroeningseisen.

Het is een uitdaging om natuur- en landschapsbeheer in te passen in de moderne agrarische bedrijfsvoering. Mureau Advies onderzoekt in overleg met u als ondernemer de mogelijkheden. Hierbij wordt gestreefd naar een rendabele bedrijfsvoering, met ruimte voor aanleg, onderhoud en beheer van natuur en landschap.

In overleg met ondernemers en particulieren in het buitengebied, worden mogelijkheden gezocht en gevonden, om het landschap te verfraaien en een bijdrage te leveren aan de natuurwaarden. Mureau Advies kan u informeren over de beheervergoedingen voor deze inspanningen.