Bedrijfsadvies

Als ondernemer neemt u dagelijks beslissingen over uw bedrijf en uw bedrijfsactiviteiten. Door de drukke dagelijkse werkzaamheden, ontbreekt vaak de tijd om uw lange termijn visie uit te werken in een strategisch plan. Mureau Advies begeleidt u bij het vormen en verwoorden van een strategie, waarbij zowel interne als externe factoren worden geanalyseerd. De strategische visie wordt vervolgens samen met u uitgewerkt in een concreet stappenplan.

Mureau Advies schrijft voor u geen uitgebreide rapportages, maar een beknopt bedrijfsplan dat regelmatig wordt besproken en wordt aangepast aan gewijzigde inzichten en omstandigheden. We zijn voor u een klankbord en sparringpartner, en dragen op die manier bij aan het verwezenlijken van uw ondernemersdoelstellingen.

Overleg met overheidsinstanties of grote organisaties is vaak een tijdrovende bezigheid. Mureau Advies kan namens u gesprekken voeren met bijvoorbeeld gemeentes, provincies, terreinbeherende instanties of planontwikkelaars. U wordt op professionele wijze vertegenwoordigd, waarbij uw belangen altijd voorop staan.