Onroerend goed

Mureau Advies is goed thuis in het Brabantse buitengebied en kan u adviseren bij allerhande vraagstukken op het gebied van onroerend goed. Overweegt u een nieuwe functie voor uw woning, boerderij of bedrijfspand? Wilt u een reële inschatting van de waarde van uw gebouwen of landbouwgrond? Heeft u behoefte aan advies en ondersteuning bij aan- of verkoop? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Vrijwillige kavelruil is een beproefd instrument om de agrarische bedrijfsvoering te optimaliseren. Vaak draagt een kavelruil niet alleen bij aan agrarische structuurversterking, maar ook aan doelstellingen op het gebied van landschap, natuur of recreatie. Mureau Advies coördineert agrarische en integrale kavelruilen en biedt ondersteuning bij de administratieve afwikkeling.

Mureau Advies kan het beheer van uw landbouwgronden of landgoed voor u verzorgen. Met grondgebruikers worden goede afspraken gemaakt en de administratieve afwikkeling van pacht of gebruik wordt ter hand genomen. Hierbij is steeds aandacht voor zowel de korte als de lange termijn, door te zoeken naar een goed evenwicht tussen maximalisatie van de opbrengst en duurzaam grondgebruik.